Szkolenie Kadry Instruktorskiej PolSailing 2019


W Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich pod Gdańskiem odbyła się coroczna konferencja trenerów PZŻ, połączona z centralnym szkoleniem kadr instruktorskich POLSAILING.

Celem konferencji była przede wszystkim integracja środowiska i wymiana doświadczeń, zarówno ekspertów, jak i początkujących instruktorów, czy młodych ludzi aspirujących do stopnia instruktora żeglarstwa. Konferencja została zorganizowana przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist i Zakładem Żeglarstwa AWFiS Gdańsk. 

- Wydarzenia te zostały zrealizowane celowo w jednym czasie i miejscu, aby zapewnić uczestnikom maksymalnie dużą dawkę informacji, przekazaną przez najlepszych specjalistów. Polski Związek Żeglarski co roku organizuje konferencję trenerów i instruktorów, zajmujących się głównie zawodnikami na etapie ukierunkowanym i specjalistycznym. Uczestnikom przekazałem najświeższe decyzje Walnego Zgromadzenia World Sailing, dotyczące m.in.klas olimpijskich na igrzyska w Paryżu w 2024 roku, konkurencji na młodzieżowe mistrzostwa świata oraz młodzieżowe igrzyska olimpijskie, a także podsumowania Młodzieżowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w lipcu w Gdyni. Cieszy mnie, że konferencję trenerów mogliśmypołączyć ze szkoleniem kadr instruktorskich programu PolSailing, bo mieliśmy spotkanie instruktorów i trenerów z różnych etapów szkolenia żeglarskiego. Jestem pewien, że wymiana doświadczeń zaowocuje podniesieniem poziomu szkoleniowego. Można to porównać do networkingowych spotkań, czy konferencji biznesowych, gdzie celem jest nawiązanie kontaktów i zdobycie wiedzy - powiedział Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

Zdaniem uczestników konferencji, fakt, że w jednym miejscu i czasie spotyka się grono osób, zainteresowanych wspólną tematyką, którzy wymieniają się doświadczeniami, spostrzeżeniami i warsztatem pracy, to ogromna korzyść dla każdego zainteresowanego. Z całą pewnością przyniesie to dobre efekty i wpłynie na unifikację szkolenia, co było jednym z głównych celów i założeń zarówno PZŻ, jak i Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.

- Po piątkowej konferencji trenerów PZŻ, odbyło się ostatnie szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing 2019. Spotkanie dedykowane było zagadnieniom wstępnej edukacji żeglarskiej, przede wszystkim klasie Optimist. Uczestniczyło w nim 60 instruktorów i trenerów. Cieszy nie tylko frekwencja i duże zainteresowanie, ale również bardzo dobra współpraca PZŻ z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist. Życzymy sobie, aby ta współpraca się rozwijała i owocowała w przyszłości, zarówno na szczeblach organizacyjnych, jak i w pracy trenerskiej na rzecz rozwoju żeglarstwa, szczególnie na wstępnym poziomie – mówi Maciej Szafran, manager Narodowego Centrum Żeglarstwa i szef wydziału rozwoju i upowszechniania w PZŻ.
 

Artur Burdziej, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist nie tylko współorganizował szkolenie, ale był też jednym z wykładowców.

- Cieszę się że udało nam się wspólnie zgrać, mówiąc kolokwialnie dwa w jednym, czyli tematykę ważną z regatowego punktu widzenia dla PSKO z początkowym szkoleniem PolSailing. Moją ideą było zorganizowanie takiego szkolenia dla trenerów grupy B, po pierwsze, aby ujednolicić system nauczania, a po drugie dostawaliśmy sygnały, że trenerzy potrzebują takiego szkolenia – mówi Artur Burdziej. 
 

W trakcie szkolenia Arkadiusz Komorowski poprowadził wykłady dotyczące bezpieczeństwa oraz ćwiczeń kompensacyjnych i ogólnego rozwoju zawodników. Marek Karbowski wykładał zagadnienia dotyczące pierwszych zajęć na wodzie, co przydało się trenerom najmłodszych, ponieważ jak wiadomo PolSailing dotyczy szkółek i dzieci, które dopiero stawiają pierwsze kroki. Zakres szkolenia obejmował też metodykę nauczania i współpracę trenera z rodzicami, co jest szczególnie ważne w klasie Optimist. Milena Lachowicz przedstawiła zagadnienia z psychologii sportu. Nie zabrakło zajęć praktycznych z klarowania i trymu sprzętu. Sporo też mówiono o formalnościach, które obowiązują trenera przed wyjazdem z dziećmi na zgrupowania. Karol Jączkowski zrealizował wykład z taktyki wyścigu z przykładami ćwiczeń na wodzie. Dominik Schutta mówił zaś o przepisach regatowych.  

- Przygotowując się do tego szkolenia od kilku miesięcy, rozesłałem ankietę do klubów i miałem zwrotną informację, które rzeczy są najbardziej potrzebne. Na tej podstawie przygotowałem propozycje wykładów, które powinny znaleźć się na tym szkoleniu. Oczywiście propozycje były później zaakceptowane przez Zbigniewa Czubka i Rafała Szukiela (trenerzy koordynatorzy ds. dzieci i młodzieży PZŻ). Jesteśmy wdzięczni za możliwość zorganizowania wspólnego szkolenia i mamy plan powtórzyć takie za rok - powiedział Artur Burdziej.

Kontakt


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl www.pya.org.pl

Koordynator Programu

Maciej Szafran
tel: +48 502 936 430
m.szafran[at]pya.org.pl www.polsailing.pl

Organizator
Polski Związek Żeglarski
Partner główny
Ministerstwo Sportu i Turystyki