Edukacja żeglarska


PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ - PolSailing


Projekt zakłada prowadzenie szerokiego programu edukacyjno-sportowego wokół żeglarstwa, realizowanego przez Polski Związek Żeglarski, Okręgowe Związki Żeglarskie i Kluby, przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program skierowany jest do dzieci i rodziców z wybranych województw. Zajęcia są bezpłatne, zgodnie z ustalonym planem zajęć i mają one zachęcić dzieci do rozpoczęcia żeglarskiej przygody, którą po zakończeniu programu będą mogły kontynuować w istniejących szkołach i klubach żeglarskich.

Celem zajęć jest zaszczepianie wśród dzieci pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych postaw. Przede wszystkim czerpanie radości z aktywności sportowej i rozwoju osobistego dzieci, ale również:

➖ bezpieczeństwo na wodzie
➖ dbanie o środowisko
➖ odpowiedzialne przywództwo
➖ współdziałanie
➖ działania dla innych

NABÓR DO PROGRAMU:

EDUKACJA OPTIMIST
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-10 lat (roczniki 2013-2016)
Rekrutacja odbywa się w następujący sposób:
Uczestnicy (50 lub 100 osób w regionie, zależnie od konkretnego ośrodka regionalnego) pochodzi z naboru otwartego, polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej programu oraz weryfikacji zgłoszenia przez Koordynatora regionalnego, któremu należy dostarczyć oryginał dokumentów rejestracyjnych dziecka. Koordynator regionalny inicjuje kontakt, celem weryfikacji zgłoszenia.

EDUKACJA WINDSURFING
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9-12 lat (roczniki 2011-2014)
Rekrutacja odbywa się w następujący sposób:
Uczestnicy (100 osób w regionie) pochodzi z naboru otwartego, polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej programu oraz weryfikacji zgłoszenia przez Koordynatora regionalnego, któremu należy dostarczyć oryginał dokumentów rejestracyjnych dziecka. Koordynator regionalny inicjuje kontakt, celem weryfikacji zgłoszenia.

FORMUŁA ZAJĘĆ
Zajęcia na wodzie. W formie praktycznej nauki żeglarstwa.
Zajęcia uzupełniające na lądzie w formie spotkań moderowanych, warsztatów oraz sprawnościowe w formie gier i zabaw terenowych, itp.
Ujednolicony standard i zakres szkolenia.
Program prowadzony jest według jednakowego dla wszystkich ośrodków standardu i zakresu szkolenia oraz uzyskiwania certyfikatów umiejętności na bazie materiałów szkoleniowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing.
W trakcie spotkań młodzież, działając w grupach, będzie wykonywać określone zadania, sprzyjające kształtowaniu pozytywnych postaw (zadania będą oceniane i punktowane). Uczestnicy otrzymają podręcznik "ABC Optimista" lub "ABC windsurfingu", kartę umiejętności uczestnika, a na koniec "ceryfikat Zdolnego Żeglarza" 

REJESTRACJA DO PROGRAMU
Pierwszym krokiem rejestracji do Programu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie programu. Po zapoznaniu się z regulaminem i weryfikacji kryteriów należy zarejestrować się poprzez podany link, lub poprzez panel rejestracji na naszej stronie głównej www.polsailing.pl, po prawej stronie ekranu. Efektem prawidłowej rejestracji będzie otrzymanie potwierdzenia mailowego oraz zestawu dokumentów. Następnie należy oczekiwać na kontakt koordyantora regionalnego, po ustaleniach z którym należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć dokumenty do regionalnego koordynatora.

Regulamin uczestnictwa w programie POLSAILING jest do pobrania pod aktywnymi linkami lub w zakładce do pobrania.


Kontakt


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl www.pya.org.pl

Koordynator Programu

Filip Kazuła
f.kazula[at]pya.org.pl www.polsailing.pl

Organizator
Polski Związek Żeglarski
Partner główny
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Sponsor główny
PGE
Partner techniczny
Garmin
Patron medialny
Wirtualna Polska