Kraków - Optimist


Kraków – edukacja Optimist

Józefa Ogrodnik
Tel.: 603-740-356
E-mail: krakow@pya.org.pl 

Miejsce organizacji zajęć:

Klub Żeglarski Horn Kraków
ul. Kozia 22, 30-733


Harmonogram

Na każdego uczestnika programu przypada udział w pięciu blokach zajęć po trzy godziny zajęć, w terminie uzgodnionym z koordyantorem regionalnym. Harmnogram szkolenia

Instrukotrzy

Kontakt


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl www.pya.org.pl

Koordynator Programu

Maciej Szafran
tel: +48 502 936 430
m.szafran[at]pya.org.pl www.polsailing.pl

Organizator
Polski Związek Żeglarski
Partner główny
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Partner techniczny
Texet