Poznań - Windsurfing


Poznań – edukacja windsurfing

Piotr Jasiniak
Tel: 501-518-505
E-mail: poznanwind@pya.org.pl

Piotr Jasiniak - Poznań

Miejsce realizacji zajęć:

przystań żeglarska AZS Poznań
ul. Nad Jeziorem 103, 60-480 Kiekrz
http://www.poznanazs.pl/o-nas/obiekty/

Harmnogram szkolenia

Na każdego uczestnika programu przypada udział w pięciu blokach zajęć po trzy godziny zajęć, w terminie uzgodnionym z koordyantorem regionalnym. 

3-7.08.      g. 16:30      grupa 1 i 2

10-14.08.  g.16:30        grupa 3 i 4

17-21.08.  g.16:30        grupa 5 i 6   

24-28.08.  g.16:30        grupa 7 i 8

7-11.09.    g. 16:00       grupa 9 i 10   

Instrukotrzy

Kontakt


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl www.pya.org.pl

Koordynator Programu

Maciej Szafran
tel: +48 502 936 430
m.szafran[at]pya.org.pl www.polsailing.pl

Organizator
Polski Związek Żeglarski
Partner główny
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Partner techniczny
Texet