Rejestracja

UWAGA!

Aby dokonać zgłoszenia podopiecznego do programu „PolSailing”, należy najpierw zapoznać się z regulaminem, a następnie po przeczytaniu jego zapisów oraz weryfikacji kryteriów uczestnictwa, należy przystąpić do procedury rejestracyjnej. W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu z regionalnym koordynatorem programu.

Zapoznaj się z:

REGULAMINEM uczestnictwa w Programie PolSailing / Edukacja OPTIMIST

Program edukacyjny skierowany jest do dzieci z roczników 2012-2015.

lub

REGULAMINEM uczestnictwa w Programie PolSailing / Edukacja WINDSURFING

Program edukacyjny skierowany jest do dzieci z roczników 2010-2013.

Dane rodzica / opiekuna

imię
nazwisko
e-mail
 
W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego do Programu pn. "Polsailing Edukacja Żeglarska" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/podopiecznego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Polski Związek Żeglarski akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby Programu zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Żeglarski w celach marketingowych oraz informowania drogą elektroniczną o wydarzeniach i akcjach specjalnych związanych z działalnością PZŻ.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Polskiego Związku Żeglarskiego w celach marketingowych oraz informowania drogą elektroniczną o promocjach produktów i usług związanych z działalnością Partnerów PZŻ.
 

ORGANIZATOR:

Polski Związek Żeglarski

PARTNER GŁÓWNY:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
created by Web Applications