Edukacja żeglarska

 

PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ - PolSailing


Projekt zakłada prowadzenie szerokiego programu edukacyjno-sportowego wokół żeglarstwa, realizowanego przez Polski Związek Żeglarski, Okręgowe Związki Żeglarskie i Kluby, przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program skierowany jest do dzieci i rodziców z wybranych województw. Zajęcia są bezpłatne, zgodnie z ustalonym planem zajęć i mają one zachęcić dzieci do rozpoczęcia żeglarskiej przygody, którą po zakończeniu programu będą mogły kontynuować w istniejących szkołach i klubach żeglarskich.
Wartości jakie przekazujemy
Celem zajęć jest zaszczepianie wśród dzieci pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych postaw. Przede wszystkim czerpanie radości z aktywności sportowej i rozwoju osobistego dzieci, ale również:
- bezpieczeństwo na wodzie,
- dbanie o środowisko
- odpowiedzialne przywództwo,
- współdziałanie,
- działania dla innych

NABÓR DO PROGRAMU:

EDUKACJA OPTIMIST
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-10 lat (roczniki 2007-2010, bez wyjątków)
Rekrutacja odbywa się w następujący sposób sposób:
Uczestnicy (100. osób w regionie) pochodzi z naboru otwartego, polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej programu oraz weryfikacji zgłoszenia przez Koordynatora regionalnego, któremu należy dostarczyć oryginał dokumentów rejestracyjnych dziecka.

EDUKACJA WINDSURFING
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9-12 lat (roczniki 2005-2008, bez wyjątków)
Rekrutacja odbywa się w następujący sposób sposób:
Uczestnicy (50. osób w regionie) pochodzi z naboru otwartego, polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej programu oraz weryfikacji zgłoszenia przez Koordynatora regionalnego, któremu należy dostarczyć oryginał dokumentów rejestracyjnych dziecka.

FORMUŁA ZAJĘĆ
Zajęcia na wodzie. W formie praktycznej nauki żeglarstwa.
Zajęcia uzupełniające na lądzie w formie spotkań moderowanych, warsztatów oraz sprawnościowe w formie gier i zabaw terenowych, itp.
Ujednolicony standard szkolenia
Program prowadzony jest według jednakowego dla wszystkich ośrodków standardu szkolenia oraz uzyskiwania certyfikatów umiejętności na bazie materiałów szkoleniowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing
W trakcie spotkań młodzież, działając w grupach, będzie wykonywać określone zadania, sprzyjające kształtowaniu pozytywnych postaw (zadania będą oceniane i punktowane).

REJESTRACJA DO PROGRAMU
Pierwszym krokiem rejestracji do Programu jest kontakt z wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie programu. Po zapoznaniu się z regulaminem i weryfikacji kryteriów należy zarejestrować się poprzez podany link, lub poprzez panel rejestracji na naszej stronie głównej www.polsailing.pl, po prawej stronie ekranu. Efektem prawidłowej rejestracji będzie otrzymanie potwierdzenia mailowego oraz zestawu dokumentów, które należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do regionalnego koordynatora.

Regulamin uczestnictwa w programie POLSAILING / EDUKACJA OPTIMIST
Regulamin uczestnictwa w programie POLSAILING / EDUKACJA WINDSURFING


 

Polski Związek Żeglarski - Organizator Ministerstwo Sportu i Turystyki POZŻ ZOZŻ KOZŻ POZŻ WMOZŻ WOZŻ
created by Web Applications

Notice: Undefined offset: -1 in /home/www/energasailing/application/models/VideoTable.php on line 37