Edukacja żeglarska - Windsurfing

 

EDUKACJA WINDSURFING
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9-12 lat (roczniki 2006-2009)
Rekrutacja odbywa się w następujący sposób sposób:
Uczestnicy (100. osób w regionie) pochodzi z naboru otwartego, polegającego na bezpośrednim zgłoszeniu zainteresowanych poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej programu oraz weryfikacji zgłoszenia przez Koordynatora regionalnego, któremu należy dostarczyć oryginał dokumentów rejestracyjnych dziecka. Koordynator regionalny inicjuje kontakt, celem weryfikacji zgłoszenia.

FORMUŁA ZAJĘĆ
Zajęcia na wodzie. W formie praktycznej nauki żeglarstwa.
Zajęcia uzupełniające na lądzie w formie spotkań moderowanych, warsztatów oraz sprawnościowe w formie gier i zabaw terenowych, itp.
Ujednolicony standard szkolenia
Program prowadzony jest według jednakowego dla wszystkich ośrodków standardu szkolenia oraz uzyskiwania certyfikatów umiejętności na bazie materiałów szkoleniowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej World Sailing
W trakcie spotkań młodzież, działając w grupach, będzie wykonywać określone zadania, sprzyjające kształtowaniu pozytywnych postaw (zadania będą oceniane i punktowane).

REJESTRACJA DO PROGRAMU
Pierwszym krokiem rejestracji do Programu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie programu. Po zapoznaniu się z regulaminem i weryfikacji kryteriów należy zarejestrować się poprzez podany link, lub poprzez panel rejestracji na naszej stronie głównej www.polsailing.pl, po prawej stronie ekranu. Efektem prawidłowej rejestracji będzie otrzymanie potwierdzenia mailowego oraz zestawu dokumentów. Następnie należy oczekiwać na kontakt koordyantora regionalnego, po ustaleniach z którym należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć dokumenty do regionalnego koordynatora.

Regulamin uczestnictwa w programie POLSAILING jest do pobrania pod aktywnymi linkami lub w zakładce do pobrania.

 

ORGANIZATOR:

Polski Związek Żeglarski

PARTNER GŁÓWNY:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
created by Web Applications