Rejestracja

UWAGA!

Aby dokonać zgłoszenia podopiecznego do programu „PolSailing”, należy najpierw zapoznać się regulaminem, a następnie po przeczytaniu jego zapisów oraz weryfikacji kryteriów uczestnictwa, należy przystąpić do procedury rejestracyjnej. W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu z regionalnym koordynatorem programu.

Zapoznaj się z:

REGULAMINEM uczestnictwa w Programie Polsailing / Edukacja OPTIMIST

Program edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku 7-10 lat (roczniki 2007-2010, bez wyjątków) 

lub

REGULAMINEM uczestnictwa w Programie Polsailing / Edukacja WINDSURFING

Program edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku 9-12 lat (roczniki 2005-2008, bez wyjątków)

Dane rodzica / opiekuna

imię
nazwisko
e-mail
 
W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego do Programu pn. "Polsailing Edukacja Żeglarska" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/podopiecznego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Polski Związek Żeglarski akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby Programu zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Sponsora Programu.
 
Wyślij zgłoszenie

ORGANIZATOR:

Polski Związek Żeglarski

PARTNER GŁÓWNY:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
created by Web Applications