Podsumowanie szkoleń kadry instruktorskiej w ramach PolSailing 2018


Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej - PolSailing jest największym w Polsce, kompleksowym programem wsparcia i popularyzacji żeglarstwa realizowanym przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z okręgowymi związkami żeglarskimi i klubami oraz przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na realizację Programu składają się cztery podstawowe elementy: 

Trzeci komponent programu został zakończony centralnym szkoleniem kadry instruktorskiej, które odbyło się w terminie 17-18 listopada b.r. w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku.

W ramach szkolenia kadr, na przestrzeni realizacji programu obyły się:

Program PolSailing 2018 wkracza w etap końcowy, trwają jeszcze zajęcia sportowe w szkołach, czyli spotkania edukacyjno-promocyjne, w ramach, których animatorzy żeglarstwa spotkają się z 19000 uczniów na terenie wszystkich ośrodków, w których realizowany był tegoroczny program.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma innowacyjny dyplom, na który składają się również materiały edukacyjne, zachęcające do poznawania i uprawiania żeglarstwa.

 „Szkolenie kadry, to niezwykle ważny element programu, ponieważ do realizacji zakładanych celów potrzeba nam odpowiednio przygotowanych animatorów, instruktorów, trenerów i koordynatorów, to właśnie od tych osób zależy jakość naszych działań” wymienia Maciej Szafran. „Podczas centralnego szkolenia kadry odbyło się również trzecie, podsumowujące spotkanie z koordynatorami regionalnymi programu PolSailing. Uwagę skupiliśmy na rozliczeniach i ewaluacji. W kwestii podsumowań mogę nieoficjalnie jeszcze zasygnalizować, że nie tylko zbliżyliśmy się do zakładanych celów, ale wszystko wskazuje na to, że program dotarł do nieco większej liczny uczestników, niż początkowo zakładaliśmy. Okazja do przekazania wdzięczności i podziękowań, zespołowi koordynatorów oraz partnerom programu, nastąpi na grudniowej Gali Polskiego Związku Żeglarskiego”,  

Program został zrealizowany na terenie 10 województw i 16 miast, mając na celu dotarcie
do blisko 21000 dzieci, które nie miały wcześniej okazji żeglować.

Więcej informacji na stronach, oraz na profilu Facebook PZŻ:

 www.pya.org.pl   

www.facebook.com/polsailing/

Kontakt


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl www.pya.org.pl

Koordynator Programu

Maciej Szafran
tel: +48 502 936 430
m.szafran[at]pya.org.pl www.polsailing.pl

Organizator
Polski Związek Żeglarski
Partner główny
Ministerstwo Sportu i Turystyki