Rusza Załoga PolSailing


Załoga PolSailing

 

Rusza Załoga PolSailing - zajęcia sportowe w postaci krótkich rejsów szkoleniowych na jachtach załogowych dla dzieci – takie jest główne założenie programu Załoga PolSailing. To trzeci komponent Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing 2021. Rejsy są bezpłatne i odbywają się pod opieką instruktora żeglarstwa.   

Załoga PolSailing przypomina realizowany wcześniej PolSailing Cała Rodzina pod Żaglami, jednak tym razem adresatami są wyłącznie dzieci w wieku szkolnym. Program ten prowadzony będzie w 20 ośrodkach, które przeprowadzą zajęcia z 40 uczestnikami. Łącznie 800 dzieci będzie miało okazję spróbować żeglarstwa na jachtach załogowych.

- Realizacja programu Załoga PolSailing, jak i całego Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing nie byłaby możliwa bez wsparcia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ta współpraca przynosi wymierne efekty, gdyż z żeglarską ofertą trafiamy do dzieci i do rodziców, którzy mają przecież największy wpływ na kształtowanie zainteresowań i pasji swoich dzieci. Program Załoga PolSailing znacznie poszerza atrakcyjność naszej oferty i ma za zadanie spowodować, że młodzi adepci będą chcieli przy żeglarstwie pozostać,
a nasz sport dotrze do jak największej liczby osób w możliwie licznych lokalizacjach – mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ. 

Zgłoszenia do zajęć w ramach Załoga PolSailing można dokonać wyłącznie poprzez niniejszą stronę programu PolSailing. Informacji szczegółowej udzielą Regionalni Koordynatorzy programu Załoga PolSailing.

- Dzięki programowi PolSailing docieramy do nowych adeptów żeglarstwa, poszerzamy mapę programu, podejmujemy współpracę z okręgowymi związkami żeglarskimi, klubami i innymi członkami Polskiego Związku Żeglarskiego, którzy wyrazili swoją gotowość poprzez aplikację i tak, jak PZŻ szukają nowych sposobów na dotarcie do dzieci oraz rodziców z atrakcyjną ofertą. Niezwykle mnie cieszy fakt, że udało nam się dopiąć swego w kwestii uruchomienia Załogi PolSailing, a jeszcze bardziej z tego, że będziemy realizować współpracę z nowymi Partnerami na terenie kraju. Największa radość i satysfakcja wynika jednak z tego, że kolejna grupa dzieci i rodziców będzie miała szansę by przekonać się do aktywności żeglarskiej – podsumowuje lider wydziału Rozwoju i Upowszechniania PZŻ Maciej Szafran, koordynator programu PolSailing.

Kontakt


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl www.pya.org.pl

Koordynator Programu

Filip Kazuła
f.kazula[at]pya.org.pl www.polsailing.pl

Organizator
Polski Związek Żeglarski
Partner główny
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Sponsor główny
PGE
Partner techniczny
Garmin
Patron medialny
Wirtualna Polska